Tag

drepturi
Drepturile și obligațiile medicului privind exercitarea profesiei sunt prezentate in codul deontologic aprobat de Colegiul Medicilor din România și publicat în Monitorul Oficial nr. 981 din 7 decembrie 2016 și intrat în vigoare din 6 ianuarie 2017.
Drepturile pacientului și ale personalului medico-sanitar trebuie cunoscute nu numai de către tot personalul medical implicat activ, ci și de toată societatea civilă. Acestea sunt documentate în Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 51 din 29 ianuarie 2003 și modificată anual în perioada 2016 – 2020 și 2022 -...